Видео-охрана с изкуствен интелект от Eocortex

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Видеонаблюдението вече е по-лесно и ефективно от всякога, с помощта на Eocortex.


Eocortex на всички устройства

Eocortex e софтуер работещ с изкуствен интелект, който съчетава в себе си традиционното видеонаблюдение и автоматизация посредством визуална инспекция на картината.


Eocortex работи както с новоизграждащи се системи за видеонаблюдение, така и с вече работеща инфраструктура от различни производители и технологии.

- поддържат се самостоятелни IP камери

- NVR /network video recorders/ - мрежови записващи устройства

- NVR /digital video recorders/ - цифрови записващи устройства

- IP звънци, домофони и други

- използва се и ONVIF протокол


Уникален брой посетители в обекта

uvc youtube


Разпознаване на лица

facereq youtube


Неправилно поставена или липсваща маска на лицето

  Модулът е предназначен за откриване на хора, които не носят медицински маски за лице в кадъра. Когато се открият такива лица, модулът ги очертава с квадрат в реално време и въвежда събитието в дневника на събитията.
  Как работи?
    - модулът е способен да открива до десет души, които не носят маски за лице в един кадър едновременно (ако това е позволено от изчислителния капацитет на системата). Когато се открие нарушение (без маска), модулът за кратко подчертава лицето на човека с червен квадрат в клиентското приложение и създава съответно събитие в дневника на събитията. Повторното откриване на нарушението от същото лице ще стане възможно само след изчезването на това лице от кадъра за минимум три секунди.
   Предимства
    - благодарение на детектора за маска за лице се увеличава безопасността на хората по време на епидемии в магазини, офиси и на места с много хора.
    - детекторът автоматично ще открие човека без маска и ще изпрати алармено съобщение, за да можете вие ​​или вашият персонал да предприемете бързи действия.

mask youtube


Засичане на лице в кадър


  Разпознаването на лица от Eocortex помага да се избегнат заплахи за живота и здравето на персонала.
  Как работи?
    Eocortex разпознава лицата на посетителите чрез анализ на картината.
  Предимства
    - получавайте автоматични известия при откриване на лица към монитора, телефона или електронната поща
    - генериране на доклади за лицата, чието присъствие е било открито, с посочване на времето за откриване
    - запазване на откритите лица в JPG формат
    - Освен това изображенията на лицата, съхранявани в базата данни с информация относно времето и мястото на тяхното откриване, могат например да ви помогнат да разследвате произшествия.
    - Не е нужно да гледате мониторите за видеонаблюдение 24 часа в денонощието. Чрез използването на модула за разпознаване на лица можете да намерите човек по лицето, попаднало в зрителното поле на камерата.

facedetect youtube


Засичане на изоставени обекти

abandon youtube


Търсене на заподозрян

suspect youtube


Проследяване

track youtube


Засичане на силен звук /камерата трябва да има микрофон/


  Как работи?
    Може да настроите нивото на шум, чието превишаване ще е показателно за опасно събитие.
  Предимства
   Ако нивото на звука надвишава предварително зададената стойност, получавате незабавно известие до монитора, телефона или имейла, също така, видеозаписът започва автоматично

sound youtube


Засичане на пушек и огън

fireandsmoke youtube


Преобразуване на картина от камера тип "рибешко око" Fish-Eye Dewarping

fisheye youtube


Засичане на събрана тълпа по улици и площади

Eocortex открива потенциално опасни събития, които са придружени или се случват по време на натрупването на голям брой хора.
  Как работи?
  Посочете областите на кадъра, в които ще се извършва мониторинг и задайте две количествени нива: „Внимание“ и „Аларма“. Ако едно от нивата е надвишено, получавате незабавно известие до монитора, телефона или имейла. Можете да начертаете графики, показващи броя на хората в дадена област на времевата линия.
 Предимства
Не е нужно да гледате мониторите за видеонаблюдение 24 часа в денонощието. Благодарение на модула за наблюдение на тълпата, можете да изпратите сили за сигурност, за да предотвратите безредици на територията под ваш контрол.

crowdmonitoring youtube


Eocortex мониторинг на персонала

  Мониторингът на персонала от Eocortex помага да се повиши ефективността на работата на вашия персонал и да се намалят рисковете, свързани с човешкия фактор.
  Как работи?
   Можете да конфигурирате до шест зони за наблюдение на дейността на персонала в зрителното поле на всяка камера.
Системата улавя движението или отсъствието на работник в зоната за наблюдение на дейността в реално време.
Ако липсва движение в зоната на мониторинг за определно време, получавате незабавно известие на вашия монитор, телефон или имейл.
Предимства
  Не е нужно да гледате мониторите за видеонаблюдение 24 часа в денонощието. Благодарение на модула за наблюдение на персонала можете да вземате ефективни управленски решения, свързани с:
     - оценка на времето и качеството на работата на вашите служители
     - оптимизиране на вашите стимулиращи програми и работни процеси
  По този начин подобрявате работата на персонала си и да намалявате рисковете от възникване на нежелани ситуации, свързани с отсъствието на персонал на работното място.

personel youtube


Топлинна карта

heatmap youtube


Броене на влизащи и излизащи хора от обекта

peoplecounting youtube


Следене за поставени каски от работниците

hardhats youtube


Преброяване на хора, чакащи на опашка

queue youtube


Инспекция за празни рафтове с продукти

shelf youtube


Eocortex видеостена за оперативен център

Eocortex видеостена

image